Ἱστοσελίδες ποὺ στηρίζουμε:

FOTOLIO

Τυπογραφικὲς ὑπηρεσίες.

Χρῆστος Κουτρουδίτσος

Τυπογραφικὲς ὑπηρεσίες.

Andy's Publishers

Τυπογραφικὲς ὑπηρεσίες.

Διέλευση

Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ συνεργάτη τῶν Διορθώσεων, Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου.

Αυτός που γύρευα εἶμαι!..

Ἱστοτόπος τῆς θεατρικῆς παράστασης Αυτός που γύρευα εἶμαι!..
19,20,21 Ἰουνίου στὸ Θέατρο Βικτώρια.
Σκηνικὴ σύνθεση γιὰ τρεῖς φωνὲς κ᾿ ἕνα πιάνο,
μὲ ποιητικὰ καὶ στοχαστικὰ κείμενα ἀπ᾿ τὴν ἀρχαιότητα ὥς τὶς μέρες μας.

ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

Ἱστοτόπος τοῦ θεατρικοῦ σχήματος ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ.
Πληροφορίες, βίντεο καὶ φωτογραφίες τῶν παραστάσεων,
καθὼς καὶ γενικώτερο ὑλικὸ περὶ τοῦ θεάτρου.

Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα

Ἱστοτόπος τῆς θεατρικῆς παράστασης Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα
Πληροφορίες, ἀναρτήσεις κι ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ σὲ σχέση μὲ τὴν παράσταση.
Ἀπὸ 9 Ὀκτώβρη στὸ Ἀγγέλων βῆμα

Ἐκδόσεις - Βιβλιοπωλεῖο Δ. Ν. Παπαδήμας

Ἱστοτόπος τοῦ βιβλιοπωλείου καὶ τῶν Ἐκδόσεων Παπαδήμα.

Πολιτεία

Ἱστοτόπος τοῦ βιβλιοπωλείου Πολιτεία.
Πλούσιος κατάλογος τῶν κυκλοφορούντων στὴν ἀγορὰ ἐντύπων.

Perseus

Ἱστοτόπος τῆς ψηφιακῆς βιβλιοθήκης Perseus.
Κείμενα τῆς Ἀρχαίας Γραμματείας.

Ἀνέμη

Ἱστοτόπος τῆς ψηφιακῆς βιβλιοθήκης Ἀνέμη.
Κείμενα τῆς Νεοελληνικῆς Γραμματείας.

Academic Bible

Ἱστοτόπος τῆς ψηφιακῆς βιβλιοθήκης Academic Bible.
Κριτικὲς ἐκδόσεις τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft

Ἡ μεγάλη ἐγκυκλοπαιδεία τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἀρχαιογνωσίας.
Ἐδῶ θὰ βρῆτε ὅλα τ' ἄρθρα ποὺ δὲν ὑπόκεινται πιὰ στοὺς περιορισμοὺς τῶν νόμων περὶ πνευματικῶν δικαιωμάτων.

Nobile Sound

Ἱστοτόπος τοῦ στούντιο ἠχογράφησης Nobile Sound.
Ἠχογραφήσεις, ἠχητικὴ ὑποστήριξη, ἐνοικιάσεις ἐξοπλισμοῦ.