Φλώρα Μάστρακα, «Σ' αὐτὸ τὸ χαμόγελο τὸ δυσανάγνωστό της πρόσωπον ἐκθέτει»

φλώρα-μάστρακα-σε-αυτό-το-χαμόγελο-το-δυσανάγνωστό-της-πρόσωπο-εκθέτει

 

Φλώρα Μάστρακα

Σ' αὐτὸ τὸ χαμόγελο/

[] τὸ δυσανάγνωστό της πρόσωπο/ εκθέτει

(Κικὴ Δημουλά, Ἀνθολογία, σελ. 285.)

Λάδι σὲ καμβὰ 50 Χ 70 ἑκατοστά.

Διορθώσεις, τ. 39.

Φλώρα Μάστρακα, «Καταστάσεις»

Φλώρα Μάστρακα, «Τὸ καράβι ποὺ ταξιδεύει τὸ λένε ΑΓΩΝΙΑ 937»

φλώρα-μάστρακα-το-καράβι-που-ταξιδευει-το-λενε-αγωνια-937

Φλώρα Μάστρακα

Τὸ καράβι ποὺ ταξιδεύει τὸ λένε ΑΓΩΝΙΑ 937

Ἀκρυλικὸ σὲ χαρτὶ 50 Χ 35 ἑκατοστά.

Διορθώσεις, τ. 37.

Φλώρα Μάστρακα, «Οἱ τρεῖς μάγοι ἀπ' τὴ Δύση»

φλώρα-μάστρακα-οι-τρεις-μαγοι-απ-τη-Δυση

Φλώρα Μάστρακα

Οἱ τρεῖς μάγοι ἀπ' τὴ Δύση

Μικτὴ τεχνικὴ σὲ χαρτόνι, 25 Χ 23 ἑκατοστά.

Διορθώσεις, τ. 36.

Φλώρα Μάστρακα, «Τὸ τέλος τῆς Δίκης»