Φλώρα Μάστρακα, «Καταστάσεις»

Φλώρα Μάστρακα, «Τὸ καράβι ποὺ ταξιδεύει τὸ λένε ΑΓΩΝΙΑ 937»

φλώρα-μάστρακα-το-καράβι-που-ταξιδευει-το-λενε-αγωνια-937

Φλώρα Μάστρακα

Τὸ καράβι ποὺ ταξιδεύει τὸ λένε ΑΓΩΝΙΑ 937

Ἀκρυλικὸ σὲ χαρτὶ 50 Χ 35 ἑκατοστά.

Διορθώσεις, τ. 37.

Φλώρα Μάστρακα, «Οἱ τρεῖς μάγοι ἀπ' τὴ Δύση»

φλώρα-μάστρακα-οι-τρεις-μαγοι-απ-τη-Δυση

Φλώρα Μάστρακα

Οἱ τρεῖς μάγοι ἀπ' τὴ Δύση

Μικτὴ τεχνικὴ σὲ χαρτόνι, 25 Χ 23 ἑκατοστά.

Διορθώσεις, τ. 36.

Φλώρα Μάστρακα, «Τὸ τέλος τῆς Δίκης»

Φλώρα Μάστρακα, «Θαλάσσια ζωή»