Γεωργίου Ζηκίδου, Λεξικὸν Ὀρθογραφικὸν καὶ χρηστικόν

ζηκίδου-λεξικό-ορθογραφικό-χρηστικό-διορθώσεις

Τ' ὀρθογραφικὸ καὶ χρηστικὸ λεξικὸ τοῦ Γεωργίου Ζηκίδου μ' ἐσωτερικοὺς σελιδοδεῖκτες γιὰ κάθε γράμμα.

Τὸ ὑλικὸ ἀντλήθηκε ἀπ΄ τὴν ψηφιακὴ βιβλοθήκη Ἀνέμη.