Δημήτρης Μαρουδάς, «Rock» - Led Zeppelin, «Immigrant song»

Δημήτρης Μαρουδάς:

Rock

 

Swich on

καὶ ὁ ἠλεκτρισμὸς

διαπερνάει μ’ ἀνατριχίλα

τὴν κιθάρα ποὺ πετιέται

μὲ οὐρλιάσματα ξεγεννῶντας

ἤχους σκληροὺς

μιᾶς κολασμένης κυοφορίας.

 

Τὸ μπάσο ἔκπληκτο ξυπνάει

κι ἀναλαμβάνει

πηδαλιουχία στιβαρὴ

στοὺς σκοτεινοὺς δρόμους

τῆς ἔξαψης ποὺ ἀπογειώνεται.

 

Τὰ πλῆκτρα τακτοποιοῦν

σὲ συστοιχίες τὸ ἄπειρο

τῆς τρέλας ποὺ ἀναβοσβήνει

στὴν κονσόλα.

 

Τὰ ντρὰμς ἀνεμίζουν,

μπροστάρης ἡρωικός,

τὴν παντιέρα μιᾶς ἐπανάστασης

ποὺ ξεσπάει σὰν ἡφαίστειο.

 

Ἡ λάβα πηδάει ψηλὰ

ἀπ’ τῶν αἰσθήσεων τὸν κρατῆρα

καὶ ὁδηγεῖ στὸ ρὸκ τῆς ὀργῆς

ποὺ ξεχύνεται ἀπ’ τὰ μεγάφωνα

καὶ πλημμυρίζει τὶς στενωποὺς

τῆς ἀκοῆς.

 

Κι ἀπὸ ἐκεῖ στὶς πλατεῖες τῆς καρδιᾶς

πυρπολῶντας τὴν ἠρεμία μας,

ὅμοια κουκουλοφόρος

μιᾶς νιότης ποὺ συντρίβει

τὴ βιτρίνα τοῦ ἐφησυχασμοῦ μας.

Ἰούλιος 2007