Διονύσιος Θρᾷξ, «Γράμματα...»

Διονύσιος Θρᾷξ:

Γράμματα…

   

    Γράμματά ἐστιν εἰκοσιτέσσαρα ἀπὸ τοῦ αΑ⟩ μέχρι τοῦ ωΩ⟩. Γράμματα δὲ λέγεται διὰ τὸ γραμμαῖς καὶ ξυσμαῖς τυποῦσθαι· γράψαι γὰρ τὸ ξῦσαι παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ὡς καὶ παρ’ Ὁμήρῳ:

Nῦν δέ μ’ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως.

[Ἰλιὰς Λ, στ. 388.]

μτφ:

Τώρα πούξυσες στὸν ταρδό τὸ πόδι μου καὶ τόχεις νὰ καυχιέσαι.

πινάκιο-γραμμική-γραφή-β-πύλος-διορθώσεις[Πινάκιο Γραμμικῆς γραφῆς Β ἀπὸ τὸ Μυκηναϊκὸ ἀνάκτορο τῆς Πύλου.

Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο. ~1450 π.Χ.]