Θανάσης Παπαθανασόπουλος, «Πρῶτο φύλλο...»

Θανάσης Παπαθανασόπουλος:

Πρῶτο φύλλο…

 

Πάντα ἕνα πρῶτο φύλλο ἀποφασίζει

τὸν ἐρχομὸ τοῦ φθινοπώρου.

Ἀέναον παρόν, Ἀθήνα 2004.

φθινόπωρο-διορθώσεις