Θεατρικὴ παράσταση «Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα», Κείμενο προώθησης

το-άρωμα-του-έρωτα-προώθηση-διορθώσεις

Πολλά τὰ θαύματα
ποὺ ἀντικρύζει ὁ ἄνθρωπος
μὰ τ ί π ο τ α μπρὸς στὶς ὀσμές τους!..

Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος

Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα, Ὁ κόσμος τῶν ὀσμῶν

    Κείμενο προώθησης της παράστασης Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα.

    Διαβάστε ὁλόκληρο τὸ ἔργο τοῦ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου στὶς ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ὑπόθεση 1

Συντελεστές 3

Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος, Σημείωμα τοῦ δραματουργοῦ 4

Ἀλέξανδρος Πολιτάκης, Σημείωμα τοῦ σκηνοθέτη 6

Βιογραφικὰ σημειώματα 9

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.