Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Διέλευση», τ. 1

διέλευση-1-θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-διορθώσεις

Τῆς ἁπλότητας

Πέτρα πάνω σὲ πέτρα,
ἥσκιος πάνω σ’ ἥσκιον,
χέρι σὲ χέρι πάνω,
καρδιὰ μές σὲ καρδιά,
ζωὴ ὁλόγυρα
καὶ θάνατος
στὴ μέση.

    1ο τεῦχος τῆς περιοδικῆς ἔκδοσης τῶν ἀναρτήσεων ἀπ’ τὸ ἱστολόγιο Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.