Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Διέλευση», τ. 2

 

διέλευση-2-παπαδημητρόπουλος-διορθώσεις

Τὸ ζύγι


Ὅσα κι ἂν κέρδισες,

ὅσα κι ἂν ἔχασες

βάλ’ τα στὴ ζυγαριὰ

καὶ μέτρα ἐπακριβῶς!

 

Στὸ σύνολο ποὺ βρῆκες

γράψε μιὰ λέξη ἐλαφριά –

νὰ μή χαλάῃ τὴ σούμα:

 

Ζ ω ή.

    2ο τεῦχος τῆς περιοδικῆς ἔκδοσης τῶν ἀναρτήσεων ἀπ' τὸ ἱστολόγιο Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.