Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Διέλευση», τ. 4

θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-διέλευση-4-διορθώσεις

Ἀλλαγὴ φρουρᾶς


Κι ἀναρωτιόσουν:
Μὰ πῶς «προκόβουνε»
μὲ τόση χυδαιότητα;..


Προφανές τὸ δυστυχές:
Οἱ χυδαῖοι χυδαῖα
καὶ λάθρα ζοῦν


καὶ τώρα πιὰ κατάντησαν
δυό φορὲς νὰ τοὺς κλαῖς·
μιά ποὺ γεννηθήκανε χυδαῖοι


κι ἀκόμα μιά ποὺ τὸ παλιό κακὸ
ἀποχωρεῖ ἀποκαμωμένο,
γιὰ νάρθῃ τὸ καινούργιο…

 

    4ο τεῦχος τῆς περιοδικῆς ἔκδοσης τῶν ἀναρτήσεων ἀπ' τὸ ἱστολόγιο Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.