Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Διέλευση», τ. 5

 

θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-διέλευση-5-διορθώσεις

Ὁ ξυλουργὸς

π' ὁ λόγος του ἦταν ψωμί

καὶ χόρταινε κάθε ψυχή…

Ἀπ' τό: «Ὅσοι σοφοί – τόσων λογιῶν καὶ τρόποι»

    5ο τεῦχος τῆς περιοδικῆς ἔκδοσης τῶν ἀναρτήσεων ἀπ' τὸ ἱστολόγιο Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.