Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Διέλευση», τ. 6

 

θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-διέλευση-6-διορθώσεις

Ἀλληλεγγύη


Γιατί, ἀλήθεια, πάντοτε

ὁ λόγος ν’ ἀναφέρεται

σ’ ἀφεντικὰ καὶ δούλους;..

 

Μιὰ μέρα, σὰ συζήταγα

μ’ ἕναν καλό μου φίλο,

μοῦ ’πε ὀργή γεμᾶτος:
 

Δὲ θέλησα ποτέ

μήτε ἀφεντικό,

μὰ μήτε δοῦλος νάμαι..-

νά τὸ κέρδος μου!
 

Φίλε μου, οὔτε κ’ ἐγὼ τὸ θέλω –

ἀντίτιμο κ’ ἐγώ πληρώνω·

γι’ αὐτό κ’ οἱ δυό μας,

τώρα δα, εἴμαστε κοινωνία
 

καὶ φτειάχνει ὁ ἕνας

ἀντηρίδες στηρίζοντας

τὸ λιθαράκι τοῦ ἄλλου.

 

Μὰ ἀπάντησέ μου, φίλε μου,

ἂν τρεῖς μονάχα ἤμασταν

τί κ ά σ τ ρ α θὰ ὀρθώναμε;..

 

Ἂν τέσσερεις βρισκόμασταν

τί ο ὐ ρ α ν ο ὺ ς θὰ βλέπαμε;..

Πέντε, ποιάν α ἰ ω ν ι ό τ η τ α

θάχαμε πιὰ δικιά μας;..

 

Ὅμως, ἐσὺ κ’ ἐγώ,

δυὸ πρόσωπα καὶ μόνο,

φτουρᾶμε κόντρα στὸν καιρὸ

νὰ νοιώσουμ’ ε ὐ τ υ χ ί α!

   

    6ο τεῦχος τῆς περιοδικῆς ἔκδοσης τῶν ἀναρτήσεων ἀπ' τὸ ἱστολόγιο Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.