Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Διέλευση», τ. 7

θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-διέλευση-7-διορθώσεις

Ἂν ἤτανε τὰ κλάματα κακά νὰ θεραπεύουν,

καὶ τὰ πικρά τὰ δάκρυα νεκρούς νὰ ἀνασταίνουν,

τότ’ ὁ χρυσός, φτηνότερος ἀπὸ τὸ μαῦρο κλᾶμα.

Σοφόκλειο ἀπόσπασμα 

    7ο τεῦχος τῆς περιοδικῆς ἔκδοσης τῶν ἀναρτήσεων ἀπ’ τὸ ἱστολόγιο Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.