Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Διέλευση», τ. 9

θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-διέλευση-9-διορθώσεις

Νεαρὸς σμιλευτής

 

Ἐνθάδε κεῖται χρόνος γέρος

καὶ πνεῦμα ἐπιφέρεται

πάνω σὲ πολέμους καὶ χαρές,

θανάτους καὶ γεννήσεις,

σ’ ἐρείπια καὶ νέα κτήρια –

στὴν ἐπιτύμβια στήλη

ποὺ σμιλεύω ἐγώ:

ὁ νέος χρόνος.

***

  8ο τεῦχος τῆς περιοδικῆς ἔκδοσης τῶν ἀναρτήσεων ἀπ’ τὸ ἱστολόγιο Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.