Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα»

το-άρωμα-του-έρωτα-θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-διορθώσεις

Τὰ χρόνια τὰ παλιὰ

οἱ μυρωδιὲς κατάκλυζαν

κάθε γωνιὰ τοῦ τόπου…

Βρομούσανε οἱ στρᾶτες κοπριά,

καὶ στὶς αὐλὲς σταμάταγαν

οἱ ἄντρες ἀπ’ «ἀνάγκη»…

Τῶν ποντικῶν τὰ κόπρανα

 

σοῦ τρύπαγαν τὴ μύτη!..

 

Τὰ τζάκια βγάζαν θειάφι,

τὰ κρεββάτια «ἀναθυμιάσεις»,

σαπουνάδες τὰ βρυσοδεψεῖα,

αἶμα πηγμένο τὰ σφαγεῖα,

κι ὁ ἰδρώτας ἀπ’ τὶς μασχάλες

 

ἔκοβε τὴν ἀνάσα!

 

Τὸ σκηνικὸ ἤταν στ’ ἀλήθεια ζοφερό –

ὥς κι ὁ Σικουάνας ἔρρεε βρομερός!

Σὰν νὰ ἡδονίζονταν τὰ πλήθη

μὲ τ’ ἀκάθαρτο παρὰ μὲ τὸ γάργαρο

καὶ καθαρό νερό…

 

Πλάι στὸ λιβάνι, οἱ ἐκκλησιὲς

πρόσφεραν κι ἄλλες «εὐωδιές»

ἀπὸ τὰ ράσα τῶν παπάδων

καὶ τῶν πιστῶν τὶς σόλες…

Στὰ παλάτια τῶν Βερσαλλιῶν,

 

ἐκεῖ,..

 

ἡ βρόμα ἤτανε βασιλική!

 

Ὅλα μυρίζανε:

Εἴτε καλὰ

εἴτ’ ἄσχημα,

 

πρῶτα, τὸ πᾶν

ἦταν ὁ σ μ έ ς

καὶ τὰ ρουθούνια

διάλεγαν…

Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα, Πάροδος

    Τὸ θεατρικὸ ἔργο Τὸ ἄρωμα τοῦ ἔρωτα τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου μ’ ὑπόθεση ἐμπνευσμένη ἀπ’ Τὸ ἄρωμα τοῦ Πάτρικ Ζύζκιντ· ἐπίμετρο τοῦ Ἀλέξανδρου Πολιτάκη (σκηνοθέτης τῆς πρώτης παράστασης τοῦ ἔργου στὸ θέατρο Ἀγγέλων Βῆμα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2015): Ὁ Χορὸς σΤὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.