Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Ἀμφιτρύων» - κωμικοτραγῳδία

θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-αμφιτρύων-διορθώσεις

 Τὸ πρόσωπο ἦταν κάποτε

τοῦ λογισμοῦ ὁ καθρέφτης.

Ἀπ' τὸ τρίτο στάσιμο

 Ἡ κωμικοτραγῳδία Ἀμφιτρύων βασισμένη στὴν τραγικὴ ἐκδοχὴ τοῦ ἀρχαίου μύθου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόσωπα τοῦ δράματος 1

Ἀφιέρωση 3

Πρόλογος 5

Ἐπεισόδιο πρῶτο 7

Πάροδος 12

Ἐπεισόδιο δεύτερο 14

Στάσιμο πρῶτο 16

Ἐπεισόδιο τρίτο 18

Στάσιμο δεύτερο 23

Ἐπεισόδιο τέταρτο 25

Στάσιμο τρίτο 30

Ἐπεισόδιο πέμπτο 32

Στάσιμο τέταρτο 35

Ἔξοδος 36

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.