Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Ἀνδροδικία»

ανδροδικία-θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-διορθώσεις

Σιγᾶν ἀρήγει καὶ μαθεῖν θεσμοὺς []
εἰς τὸν αἰανῆ χρόνον…
Αἰσχύλου Εὐμενίδες, στ. 571-2.

    Ἡ τραγῳδία καὶ δικαστικὸ δρᾶμα τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου στὶς ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ:

Οἱ λέξεις, κατηγορούμενε,

πάντα βρίσκουν τὸν προορισμό τους –

ἄλλωστε,.. στὰ δικαστήρια,.. βλέπετε,..

μὲ λ έ ξ ε ι ς κρίνουμε τὶς συνειδήσεις…

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.