Καλή χρονιὰ μὲ τὴ σειρὰ Ἴψεν!

ίψεν-καλή-χρονιά-διορθώσεις

    Στὴν καινούργια σειρὰ Ἴψεν τῶν Διορθώσεων, κυκλοφοροῦν ἤδη:

    (α) ὁ Κατιλίνας·

    (β) Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ·

    (γ) Ἡ ἀγριόπαπια.

    Μάθετε περισσότερα γιὰ τὶς θεατρικὲς ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων, ἐδῶ. Σύντομα, καινούργιος δίγλωσσος τίτλος (Γαλλικά-Ἑλληνικά): ἕν’ ἀκόμα δρᾶμα μ’ ἥρωα τὸν Δὸν Ζουάν. 

σειρά-ίψεν-διορθώσεις