Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας, «Ζώνη Ἀσφαλείας»

ζώνη-ασφαλείας-μάστρακας-διορθώσεις

Ἀπ' τὸ σημείωμα τοῦ Ῥένου Ἡ. Ἀποστολίδη (Γιατί πρέπει νὰ φορᾶτε Ζώνη Ἀσφαλείας!) γιὰ τὴ συλλογή:

    Κ' ἡ σκέψη βέβαια εἶν' ἡ πρώτη καταβολὴ τῆς ποίησης, πράγματι. Κ' ἡ πρώτη γενναία σκέψη ἐποίει βεβαιότατα, ἐνῷ φυσικά, καί μελῳδοῦσε, καὶ σὲ ποίηση δοσμένη ὅλη ἡ πρώταρχη σκέψη τῶν λαῶν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ῥ.Ἡ.Ἀ., Γιατί πρέπει νὰ φορᾶτε Ζώνη Ἀσφαλείας! 7

Ζώνη Ἀσφαλείας 9

Περιεχόμενα 282

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.