Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας, «Θρύψαλα»

μάστρακας-θρύψαλα-διορθώσεις

    Εἶναι χρήσιμο νὰ δένεται κανείς, νὰ συνδέεται μὲ τὸ παρελθόν, νὰ δένεται μὲ τὸν ἑαυτό του -νὰ σὰν τὸν Ὀδυσσέα ποὺ δέθηκε στὸ κατάρτι! Σειρῆνες ὅλ’ ἡ ζωή… [Θρύψαλα, σ. 23]

    Ἡ συλλογὴ στοχασμῶν τοῦ Κωνσταντίνου Μ. Μάστρακα, Θρύψαλα, στὶς ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στοὺς γονεῖς μου… 5

Θρύψαλα 6

Περιεχόμενα 89

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.