Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας, «Ἡ παρέα τῶν πέντε - Ὁ Κώστας Σοφιανός»

παρέα-των-πέντε-σοφιανός-διορθώσεις

    Ἀγώνας ἤτανε καὶ τότε ἡ ζωή. Μὰ τὸν ἀνθρώπιζε ἡ ἁπλωσιὰ τοῦ τόπου καὶ τὸν ἐστήριζε ὑπομονὴ ποὺ τώρα πιὰ ἔχει σαπίσει. Μπορεῖ τὰ μέσα μας νὰ ἦταν πενιχρά, μέσα μας ὅμως ἔστεκεν ὁ κόσμος ἁπλός, ὅπως οἱ τρόποι μας καὶ στέρεος σὰν τὴν ἀπόφασή μας -νὰ ξημερώσουμε κι αὐτὴ τὴ νύχτα, δίχως νὰ πολυσκοτιζόμαστε γιὰ ὅ,τι ἔμελε νὰ φέρῃ τὸ πρωΐ.

Κώστας Σοφιανός, σελ. 50.

    Στὰ τελευταῖα μαθητικὰ καὶ τὰ πρῶτα φοιτητικὰ χρόνια συγκροτήθηκε ἡ παρέα τῶν πέντε ( Κώστας Μάστρακας, Νῖκος Νικητόπουλος, Γιάννης Πατίλης, Τάκης Παυλοστάθης, Κώστας Σοφιανός ). Θ’ ἄλλαζαν τὸν κόσμο!..
Πρὸς τὸ τέλος τοῦ 1964, ἀρχὲς τοῦ 1965, δεκαοχτώ, δεκαεννιὰ χρονῶν, θὰ ἐκδίδανε μιὰν ἐφημερίδα καὶ θ’ ἀλλάζανε τὸν κόσμο!.. Ἡ ἱστορία τῆς παρέας αὐτῆς κι ὁ Κώστας Σοφιανός, σκιαγραφοῦνται σὲ σύντομη παρουσίαση.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἀφιέρωση 7

Πρόλογος 9

Εἰσαγωγή 13

Συνοπτικὸ βιογραφικὸ τοῦ Κώστα Σοφιανοῦ 16

Ἀνακοίνωση 21

Ἡ παρέα τῶν πέντε – Ὁ Κώστας Σοφιανός 23

Ὁ Ποιητὴς Κώστας Σοφιανός 31

Ὁ Κριτικὸς Κώστας Σοφιανός 37

Εἰκόνες ἀπὸ μιὰ ἔκθεση 39

Ἡ ἐκρηξιγενὴς χρωματουργία τοῦ ἀνέκφραστοῦ 41

Ὁ ἐπιστήμων Κώστας Σοφιανός 45

Ὁ οἰκογενειάρχης Κώστας Σοφιανός 47

Δέν ἐκδώσαμε τὴν ἐφημερίδα 49

Μικρὸ ἱστορικὸ χρονικὸ τοῦ σωματείου ΕΝΩΣΙΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 51

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.