Νατάσα Ζαχαροπούλου, «Ὅσο τὸ χῶμα...»

Νατάσα Ζαχαροπούλου:

Ὅσο τὸ χῶμα…

 

Ὅσο τὸ χῶμα

στεγνώνει, οἱ ρίζες

ὅλο καὶ βυθίζονται.

[Ἀτμός, Ἀθ. 2008]

άντρας-χώμα-βαν-γκογκ-διορθώσεις[Βικέντιος βὰν Γκόγκ. Ἄντρας ποὺ σπάζει τὸ ξεραμένο χῶμα. 1883.]