Νῖκος Γ. Μουρτζοῦχος, «Αὐτὸν ποὺ δέν πληρώθηκες...»

Αὐτὸν ποὺ δέν πληρώθηκες 
μισθό νὰ λογαριάζῃς.

Νῖκος Γ. Μουρτζοῦχος

Διορθώσεις, τ. 40, σελ. 1465.