Ν. Γ. Πολίτη, «Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ»

πολίτης-δημοτικά-διορθώσεις   

Ποιός εἶδε ψάρι 'ς τὸ βουνὸ καὶ θάλασσα σπαρμένη,

ποιός εἶδε κόρη λυγερὴ 'ς τὰ κλέφτικα ντυμένη;

Ἀπ' τν κλεφτοπούλα, σελ. 93. 

Τὸ σημαντικὸ λαογραφικὸ ἔργο τοῦ λαογράφου Νικολάου Πολίτη γιὰ τὴ Δημοτικὴ Ποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλεγόμενα ε'

Ἱστορικὰ τραγούδια 1

Κλέφτικα τραγούδια 31

Ἀκριτικὰ τραγούδια 85

Παραλογαῖς 117

Τραγούδια τῆς ἀγάπης 169

Νυφιάτικα τραγούδια 195

Ναναρίσματα 205

Κάλανδα, Βαΐτικα 212

Τραγούδια τῆς ξενιτειᾶς 217

Μοιρολόγια 227

Μοιρολόγια τοῦ Κάτω Κόσμου καὶ τοῦ Χάρου 241

Γνωμικὰ τραγούδια 255

Ἐργατικὰ καὶ βλάχικα 263

Περιγελαστικά 269

Δημώδη ᾄσματα τῶν Μέσων Χρόνων 285

Τραγούδια εἰς ἑλληνικὰς διαλέκτους 284

Πίναξ τῶν συντετμημένων λέξεων 304

Πηγαί 305

Πίναξ τῶν ὀνομάτων 341

Περιεχόμενα 347

Ἔργα τοῦ αὑτοῦ 355

 

Τὸ ὑλικὸ ἐλήφθη ἀπ' τὴν ἠλεκτρονικὴ βιβλιοθήκη Ἀνέμη.