Πάρις Τακόπουλος, «Κενὴ Διαθήκη»

τακόπουλος-κενή-διαθήκη-διορθώσεις

Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου:

[] Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς λέξεις ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Τακόπουλος <στὴν Κενὴ Διαθήκη> δὲ βρίσκονται στὸ ἑλληνικὸ λεξιλόγιο. Πρόκειται γιὰ μιὰν ἑλληνικὴ Ἐσπεράντο [], γιὰ ἕνα πρωτότυπο  μ ο υ σ ι κ ὸ  λόγο, ποὺ ὡστόσο ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἑλληνικοὺς φθόγγους, καὶ πού –σὰν κάθε μουσική– θέλει νὰ πῇ περισσότερα ἀπὸ ὅσα μποροῦν νὰ ποῦν οἱ καθιερωμένες λέξεις…   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος Παναγιώτη Κανελλόπουλου 7

Κενὴ Διαθήκη 13

Διαβάστε καὶ τὸ δεύτερο μέρος τῆς Κενῆς Διαθήκης, τὴν Ἀπορία πρὸς τὰ Ἔθνη.