Πάρις Τακόπουλος, «Τὸ γαμοπίλαφο»

τακόπυλος-το-γαμοπίλαφο-διορθώσεις

Οἱ Θεοί, σὰν καθέν’ ἀπὸ τὰ πράγματα,
ἔχουν ἕνα τέλος… Καί… αὐτό τὸ τέλος
τόχουμε ὑπερβεῖ… σὰν τραῖνο
ποὺ δέν τρέχει πιά, μά…
κι οὔτε σταματάει!

ΑΛΦΑ, τέλος πρώτης πράξεως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χαρὰ Μπακονικόλα, Πρόλογος 1

Χῶρος-χρόνος 5

Πρόσωπα 11

Πράξις πρώτη 9

Πράξις δευτέρα 39

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, Ἐπίλογος 59

Περιεχόμενα 282

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.