Πάρις Τακόπουλος, «Ἀπορία πρὸς τὰ ἔθνη»

τακόπουλοςᾱπορία-προς-τα-έθνη-διορθώσεις

Ἀπ' τὴν Ἀπορία πρὸς τὰ Ἔθνη, τοῦ δεύτερου μέρους τῆς Κενῆς Διαθήκης:

Τὶς περισσότερες φορὲς ποὺ φεύγουμε

μᾶλλον τὸν ἑαυτό μας ἀποφεύγουμε,

καὶ τὴ Ζωή μας πουθενὰ δέν «καταλήγουμε»,

καθὼς αὐτὴ μᾶς λήγει, ἤ, τήν «λήγουμε».

Κι ὅμως πρέπει νάσαι γενναῖος γιὰ νὰ ζήσῃς,

ὅσο, καὶ γιὰ ν' αὐτοκτονήσῃς! 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος Παναγιώτη Κανελλόπουλου 7

…καὶ ἕνας ἐπίλογος 13

Ἀπορία πρὸς τὰ ἔθνη 17