Σιντάτα Γκοτάμα, «Ἡ γεύση τοῦ Ὠκεανοῦ»

Σιντάτα Γκοτάμα (ἱστορικὸς Βούδδας):

Ἡ γεύση τοῦ Ὠκεανοῦ

Vinaya I 239

μεταφραζόμενο στὸν Πρώιμο Βουδδισμὸ τοῦ T. W. Rhys Davids

 

    Ὅπως ὁ μεγάλος Ὠκεανὸς ἔχει μία γεύση μοναχά, ἔτσι κ’ οἱ διδασκαλίες κ’ οἱ ἀρχὲς ἔχουν μονάχα μία γεύση -τὴ γεύση τῆς ἀ π ο δ έ σ μ ε υ σ η ς. Ὅταν ἕνας ἀδελφὸς γνώρισε, κατάλαβε –μόνος του– καὶ συμμορφώνεται σὲ τούτη τὴν ἀποδέσμευση -ἐδῶ στὸν ὁρατὸ κόσμο· στὴν ἀποδέσμευση τῆς καρδιᾶς [], μιὰ συνθήκη ἀκόμα ἀνώτερη, ἀκόμα γλυκύτερη ἀπὸ κείνη ποὺ γιὰ χάρη της ὁ ἀδελφὸς διάγει βίο ὅσιο ὑπὸ τὶς ὁδηγίες μου.

βούδδας-προτομή-γκαντάρα-ελληνοβουδδιστικό-διορθώσεις

[Προτομὴ τοῦ Βούδδα ἀπ’ τὴ Γκαντάρα. Ἑλληνοβουδδιστικὸ ὕφος. Λονδίνο.]