Τάκης Γιαννόπουλος, «Ὀρθάνοιχτη»

Τάκης Γιαννόπουλος:

Ὀρθάνοιχτη

 

Ἡ ἴδια πόρτα ποὺ μπῆκες

ὁλόδροσος

περιμένει ὀρθάνοιχτη/ νὰ βγῇς.

αυλόπορτα-διορθώσεις