Τάσος Γαλάτης, «Ἀκούραστος...»

Ἀκούραστος στοὺς δρόμους ὅλη μέρα
γιὰ τὸν ἐπιούσιο θάνατό μου.

Τάσος Γαλάτης

Διορθώσεις, τ. 17, σελ. 272.