Τεῦχος 13

διορθώσεις-τεῦχος-13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ: Γιὰ ν’ ἀληθέψῃ ὁ λόγος.., ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ: Τὸν πλοῦτο δὲν ἔδωκες ποτέ σὲ μένα, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΣΤΡΑΚΑΣ: Ὁ Τυρταῖος, Ὁ διάλογος γιὰ τὴν Εὐρώπη, Ἡ καθολικὴ κατάφαση στὴν ἀπόλυτη ἄρνηση, Σύντομη ἀπάντηση, Ἀπαντήσεις, Ἀδιόρθωτα, PAUL-HENRI SPAAK: Οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης ζητοῦν εἰρήνη κ’ εὐτυχία ποὺ δικαιοῦνται, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΟΣ: Τὸ Ῥωμαϊκὸν Δίκαιον ὡς ὄργανον ἐξισώσεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ἡ νομικὴ προστασία τῶν Κοινοτικῶν κεφαλαίων, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ: Τὸ σύστημα, ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ: Ἐμεῖς τί κάνουμε;!, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ: Ἀβασίλευτη Βασιλεύουσα, Ἀρνήσεις, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΗ: Πάρι Τακόπουλου: Ὁ προτελευταῖος τῶν Μόνικιν, ΗΡΚΟΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ: Προβολές, «Διαταραχή», Μιὰ τυπικὴ μέρα του, Αὐτόματος μετατροπέας, Ἡ πατσαβούρα!, Τὸ πρᾶγμα.., Οἱ νεκροί.., Ἀρθρωτὴ προσευχή.., Τὰ χαλιά, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καλῶς ἤλθατε στὴν κόλαση!..