Τεῦχος 40

διορθώσεις-τεύχος-40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΗΣΑΪΑΣ: Οὐαί τοῖς γράφουσι πονηρίαν, ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ: Σαράντα παρὰ µία, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΣΤΡΑΚΑΣ: Τὸ παρήγορο, Διευκρινίσεις, Καινούργια παιδιά, Ἐπισηµάνσεις,  SIC TRANSIT VITA.., Ἔτσι περνᾷ ἡ ζωή.., ΣΠ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γεώργιος Σταύρου, Ὁ Μίκης καὶ ὁ Μάκης, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΛΗΣ > ΜΑΡΚΟ & ΤΟΥΛΑ ΜΑΣΤΡΑΚΑ: Τὸ τελευταῖο γράµµα, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΛΑΪΤΣΑΣ > ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΜΑΧΗ ΚΑΡΛΗ: Ἄλλο ἕνα τελευταῖο γράµµα, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ: Ὁ ἀδελφικός µου φίλος Μάκης Καρλῆς, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: Ἡ ∆ιαθήκη µου, ΕΛΕΝΗ ΧΑΪΜΑΝΗ: Τραπέζι Κυριακῆς, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ: Μιὰ λίγο ἄτυχη.., ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ἀκύρωση, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Οἱ ἔνστολοι τῆς γνώσης καὶ ἡ πηγαία δηµιουργία, Ἔµποροι καὶ βαποράκια, ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΓΚΡΙΜΠΟΓΕΝΤΟΦ: Μονάχα ἡ στολή!, ΛΟΥΛΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ: Ἀπὸ τὰ Χάι-κοῦ τῶν ἐποχῶν, ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ: Ἀπ’ τὸ Ἡµερολόγιο ἀτελῶν σκέψεων, ΜΑΡΙΟΝ ΧΟΦΦΜΑΝΝ: Θάνατος στὴ Μεσόγειο: Συνέντευξη στὸν Θ. Παπαδηµητρόπουλο, ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Ἱκέτιδες: Λιποῦσαι χθόνα σύγχορτον Συρία.., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ: Ἂς φρόντιζαν.., Δέησις, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΗ: Τὸ ἄρωµα τοῦ Ἔρωτα, ΠΑΡΙΣ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ψυχοσωµατικό, ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ: Ὁ ἄνθρωπος καὶ τ’ ἀδιέξοδα, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ: Ἡ διαµάχη γιὰ τὴν προσευχὴ καὶ τὸ φῶς τὸν 14 ο αἰῶνα (4η , τελευταία, συνέχεια, ἀπ’ τὸ προηγούµενο τεῦχος), ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ἡ πληρωµή, ΣΤΑΘΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ: Τὸ ὄνειρο τῆς Ἀθήνας, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ: Ἀπ’ τὸ Ἀπὸ τότε, ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ: Ἀπ’ Τὰ βράχια, Ἀπ’ Τ’ ὀξυγόνο τῆς ἀγάπης, ΠΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ: Ἀπ’ Τὸ παράδοξο τέλος ἑνὸς προγεύµατος, ΝΑΤΑΣΑ ΚΕΣΜΕΤΗ: ’Απ’ τὶς Ἐξόριστες φωνές, ΚΟΣΜΑΣ Τ. ΡΑΚΑΣ: Λάβαµε. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: Σύντοµα πρόκειται νὰ ἐκδοθοῦν, ἀναστοιχειοθετούµενα ἀπὸ τὸν Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδηµητρόπουλο, µὲ τὴ µηχανὴ XeLaΤeX, σ’ ἑνιαῖο τόµο, τὰ Ποιητικὰ Διανθίσµατα: Ὅλα τὰ ποιήµατα ποὺ περιελήφθησαν µέχρι σήµερα στὸ MGP DAYS καὶ στὸ περιοδικό, σὲ ἀπόλυτη ἀλφαβητικὴ σειρὰ τῶν ποιητῶν.