Τεῦχος 43

εξώφυλλο-τεύχος-43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΨΑΛΜΟΙ: Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται, Ποιητικὰ Διανθίσματα: ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ: Τοῦ θηρίου, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΣΤΡΑΚΑΣ: Ἡ Ὕβρις, Ὁ Καιάδας, Μνήμη Ἑλένης-Ἑκάλης Φ. Λάζαρη, τὸ γένος Βασιλείου καὶ Νίκης Μπαμπανικολοῦ, SIC TRANSIT VITA.., Ἔτσι περνᾷ ἡ ζωή.., Οἱ Οἰακιστές: Βρασίδας Σγούρδας, Κώστας Χριστοδούλου, Κωνσταντῖνος Θ. Παπαλεξάνδρου, Ἡρακλῆς Ν. Ἀποστολίδης, Ρένος Ἡρ. Ἀποστολίδης, Τί εἶναι οἱ Διορθώσεις καὶ οἱ Διατυπώσεις καὶ πῶς γεννήθηκαν οἱ Διατυπώσεις, ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μαρτύριο, Γιάννης Μόσχος: Ἑρρῖκος Ἴψεν στὴν Ἑλληνικὴ σκηνή, Ἀπὸ τοὺς Βρυκόλακες τοῦ 1894 στὶς ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας, Ὁ Ἱερουργὸς τῆς Μνήμης, Ποιητικὰ Διανθίσματα: Τελεσιδικία, Deus caritatis, ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΧΡΟΝΑΚΗΣ: Ἀνάγνωση – Ἀπαγγελία, ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ: Διαβάζοντας: Δίνομε σημασία στὴν ἀνάγνωση.., ΠΑΡΙΣ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιητικὰ Διανθίσματα: Τοῦ Ἄγγελου Σικελιανοῦ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ἀναχαιτίζοντας τὸν «οἶστρο» τῶν πεπειραμένων, Ποῦ εἶν’ ὁ παπᾶς;, Ποιητικὰ Διανθίσματα: Τέκνα ἐπωνύμων, Φιλίες ἐν ἀποδρομῇ, Οἱ λέξεις, Ἐκκολαπτόμενες σχέσεις, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ: Ποιητικὰ Διανθίσματα: Ἡ πείρα μοῦ ξέμαθε τὸν Κόσμο, ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΖΩΝΗΣ: Ποιητικὰ Διανθίσματα: Τὰ εἰς ἐμαυτόν, ΜΑΡΙΑ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σύνοψη τῆς Ψυχολογικῆς ἔρευνας καὶ σύγχρονες κατευθύνσεις, CARL JUNG: Ὅποιος θέλει νὰ γνωρίσῃ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή.., ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ: Ποιητικὰ Διανθίσματα: Παιδικὲς φυλακές, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ: Ποιητικὰ Διανθίσματα: Βαβέλ, Πῶς νὰ συγχωρήσῃς, Εὐλογίες, ΡΕΝΟΣ ΗΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ: Ποιητικὰ Διανθίσματα: Ἀντι-Κάντ, ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ: Ἡ νοσταλγία τῆς ἀθλιότητος, ΕΤΙΕΝ ΜΤΕ ΛΑ ΜΠΟΕΣΙ: Ἀπὸ τὴν Πραγματεία περὶ Ἐθελοδουλείας, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΡᾼΞ: Γραμματικὴ Τέχνη, ALFRED TENNYSON: Ἐνὼχ Ἄρντεν, ΕΛΕΝΑ ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ: Ἀντιχουντικὰ μέσα στὴ Χούντα,  Ποιητικὰ Διανθίσματα, ΚΟΣΜΑΣ Τ. ΡΑΚΑΣ: Λάβαμε, ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: Σύντομα πρόκειται νὰ ἐκδοθοῦν, ἀναστοιχειοθετούμενα ἀπὸ τὸν Θ. Παπαδημητρόπουλο, μὲ τὴ μηχανὴ XeLaΤeX,  σ’ ἑνιαῖο τόμο, τὰ Ποιητικὰ Διανθίσματα: Ὅλα τὰ ποιήματα ποὺ περιελήφθησαν, μέχρι σήμερα, στὸ MGP DAYS, καὶ στὸ περιοδικό, σὲ ἀπόλυτη ἀλφαβητικὴ σειρὰ τῶν ποιητῶν.