«Το άρωμα του Έρωτα» - πρόγραμμα παράστασης

το-άρωμα-του-Έρωτα-πρόγραμμα-παράστασης-διορθώσεις

Εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνὸς γένοιτο, ῥίνες ἂν διαγνοῖεν.
Ηράκλειτος

    Τὸ πρόγραμμα τῆς παράστασης Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα μὲ κείμενο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου καὶ σὲ σκηνοθεσία Ἀλέξανδρου Πολιτάκη.

    Κάθε Παρασκευή στις 21.30 στο θέατρο Αγγέλων Βήμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντελεστές 3

Σημείωμα τοῦ δραματουργοῦ 4

Σημείωμα τοῦ σκηνοθέτη 5

Βιογραφικά σημειώματα 7

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα 11