Φλώρα Μάστρακα, «Σ' αὐτὸ τὸ χαμόγελο τὸ δυσανάγνωστό της πρόσωπον ἐκθέτει»

φλώρα-μάστρακα-σε-αυτό-το-χαμόγελο-το-δυσανάγνωστό-της-πρόσωπο-εκθέτει

 

Φλώρα Μάστρακα

Σ' αὐτὸ τὸ χαμόγελο/

[] τὸ δυσανάγνωστό της πρόσωπο/ εκθέτει

(Κικὴ Δημουλά, Ἀνθολογία, σελ. 285.)

Λάδι σὲ καμβὰ 50 Χ 70 ἑκατοστά.

Διορθώσεις, τ. 39.