Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Κατιλίνας» - μτφ, ὑπ., πρόλογος-ἐπίλογος: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

ερρίκος-ίψεν-κατιλίνας-διορθώσεις

Ἐ δ ῶ, μοῦ λές;! Ἐ δ ῶ, στὴν ἄθλια τούτη Ρώμη

ποὺ νοιώθεις μοναχὰ δουλεία καὶ καταπίεση;..

Ὦ Λεύκιε, εἶσαι σὰν αὐτοὺς ποὺ δέν κοκκινίζουνε

ὅταν τῆς Ρώμης τὸ παρελθὸν θυμοῦνται;!

Ποιοί διοικοῦσαν τότε;.. Ποιοί σήμερα;..

Τότε, γένος ἡρώων – τώρα,.. ὄχλος,

σκλάβοι σ κ λ ά β ω ν…

Πράξη πρώτη, σελ. 57

    Πρωτομεταφράζεται στὰ Ἑλληνικὰ καὶ κυκλοφορεῖ στὶς Διορθώσεις, τὸ πρῶτο ἔργο τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ ἀπὸ τὸ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλο σ’ ἐπιμέλεια Κωνσταντίνου Μ. Μάστρακα.

Σῆμα τῆς σειρᾶς (σχεδίαση Δαμιανὸς Καλαμίτσης):

ίψεν-σήμα-δαμιανός-καλαμίτσης-διορθώσεις

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.