Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Παράπονο...» -μτφ Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

Ἑρρῖκος Ἴψεν:

Παράπονο…

Ἀπὸ τὸν Τάφο τοῦ πολεμιστῆ

μτφ Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἐπιμέλεια Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

 

ΜΠΛΑΝΚΑ:

῎Εφυγε καὶ πάει. Σιωπή

παντοῦ στὴν ἔρημην ἀκτή.

Σιωπὴ μεγάλη -τάφου εἰν’ ἡ σιωπή

καὶ μές στὰ στήθη -στὴν ψυχή.

 

Ἦρθε, χάνεται καὶ πάει

στὴν ὁμίχλη σὰν ἀχτίδα;!.

Σὰ γλάρος μοναχός πετάῃ

μακριὰ πολύ τὴ νύχτα!

 

Καὶ σὲ μένα, ἄχ!, σὰν τί ἀπομένει;..

Στὰ ὄνειρα μου λουλουδάκι μένει·

μοναχή μεσα στὸν Πόντο νὰ γυρνάω·

καὶ στὴν πλώρη του νὰ κολυμπάω!

βίκινγκ-διορθώσεις