Ἑρρῖκος Ἴψεν, Ἀπό: «Στὰ ὕψη» - μτφ Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος - ἐπιμέλεια Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

Ἑρρῖκος Ἴψεν:

Ἀπό: Στὰ ὕψη

[Ὑποσημείωση 45 στὴν καινούργια ἔκδοση τῆς Ἀγριόπαπιας ἀπ’ τὶς Διορθώσεις.]

 

I den øde sæterstue

Στὴν ἔρημή μου τὴν καλύβα

al min rige fangst jeg sanker;

φέρνω κάθε θήραμα ποὺ πιάνω. 

der er krak og der er grue,

Ἐκεῖ ἡ φωτιά, ἐκεῖ καὶ τὸ τραπέζι,

friluftsliv for mine tanker.

ζωὴ στοὺς λεύτερους ἀγέρηδες γιὰ τὶς δικές μου σκέψεις. 

[Ἡ λέξη: friluftsliv εἶναι ἰψενικὸς νεολογισμός.]

αγριόπαπια-διορθώσεις

[Φωτογραφία: Δαμιανὸς Καλαμίτσης.]