«Ἴων τοῦ Πλάτωνα - Ἕνα μικρὸ συμπόσιο»

ίων-πλάτων-συμπόσιο-διορθώσεις

Ἂν ἐξερευνήσῃς τοῦ Πλάτωνα τὰ βάθη,

θὰ ξεριζώσῃς τῶν λογισμῶν τὰ πάθη.

Ἐπίγραμμα ἀνωνύμου ἀπὸ τὴν Παλατινὴ Ἀνθολογία

    Τὸ πρόγραμμα τῆς παράστασης μὲ τὸ πρωτότυπο κείμενο τοῦ πλατωνικοῦ διαλόγου Ἴων, τὴ μετάφραση τοῦ Ἀθανασίου Τσακνάκη, τοὺς στίχους τῶν τραγουδιῶν τῆς παράστασης τοῦ Βαγγέλη Γιαννάκη, τὸ σκηνοθετικὸ σημείωμα τῆς Νάνας Παπαδάκη, τὶς ὑποσημειώσεις στὸ πρωτότυπο ἀρχαῖο, καθὼς καὶ τὴ γενικώτερη ἐπιμέλεια, τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.

    Ἡ παράσταση θὰ γίνῃ στὸ Παλαιὸ Ἐλαιουργεῖο τῆς Ἐλευσίνας τὴν Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 καὶ ὥρα 18:30 στὸ πλαίσιο τοῦ Φεστιβὰλ τῶν Αἰσχυλείων.

    Tὸ πρόγραμμα θὰ δίδεται δωρεὰν κατὰ τὴν εἴσοδο τῶν θεατῶν μὲ τὴ χορηγία τῶν ἐκτυπώσεων Χ. Κουτρουδίτσος/ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.