Liddell-Scott, Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τ. Β΄

liddell-scott-2-διορθώσεις

Τόμος Α΄

Τόμος Β΄

Τόμος Γ΄

Τόμος Δ΄

 

  Τὸ ἔργο: A Greek-English Lexicon πρωτοεκδόθηκε τὸ 1819 ἀπ΄ τοὺς λογίους Henry George Liddell καὶ Robert Scott ποὺ βασίστηκαν στό: Handwörterbuch der griechischen Sprache τοῦ Franz Passow. Τώρα βρίσκεται στὴν 9η ἔκδοση. Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ ψάξετε τὸ λεξικὸ εἰσάγοντας τὸ ἀντίστοιχο λῆμμα. Κ' ἐδῶ θὰ βρῆτε τὴν τελευταία ἔκδοση στ' Ἀγγλικά.

 

Ἀπ' τ' ὀπισθόφυλλο τοῦ τελευταίου τόμου:

    Τοῦ λεξικοῦ τούτου οἱ τέσσαρες τόμοι περιέχουσιν 3008 σελ. λεξικογραφικῆς ὕλης, τούτων τὰς 2500 σελ. (δηλ. τὰ γράμματα Α, Ε, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω) ἐπεξειργάσατο (ἐν συνεχεῖ ἐργασίᾳ ὀκτὼ ἐτῶν) ὁ Κύριος Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης πρώην καθηγητὴς τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων ἐν Λονδίνῳ, τὰς δὲ 285 σελ. (δηλ. τὰ γράμματα Β, Γ, Δ, Ζ, Η, Θ) ὁ μακαρίτης Ἀντώνιος Οἰκονόμος Καθηγητῆς τῆς Ἀρχαιολογίας ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ, τὰς δὲ 79 (ἀπὸ τῆς λέξεως Καταίνεσις μέχρι τῆς λέξεως Κεντρίνης) ὁ Κύριος Γ. Γαρδίκας πρώην γυμνασιάρχης, τὰς δὲ 144 σελ. (ἀπ' ἀρχῆς τοῦ σῖγμα μέχρι τῆς λέξεως στυγνότης) ὁ Κύριος Ξεν, Π. Μόσχος Δ. Φ. Ἴδε σημ. ἐν τέλει τοῦ Κ, καὶ ἐν τέλει τοῦ Σ, ἀνάγνωθι δὲ καὶ τὸν ἐν τῷ πρώτῳ τόμῳ πρόλογον,

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Ἰουλίου 1907