Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Δυὸ σπόρια ἀπὸ πλιγούρι...»

Ἑρρῖκος Ἴψεν:

Δυὸ σπόρια ἀπὸ πλιγούρι…

ἀπὸ τὴν Ἀγριόπαπια

μτφ: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

    

    Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ καταστρέφονται ὁλοσχερῶς σὲ τοῦτο τὸν Κόσμο, σὰν πέσουνε στὴ γούνα τους δυὸ σπόρια ἀπὸ πλιγούρι…

πλιγούρι-διορθώσεις

Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Δυό γυναῖκες: δύο κόσμοι...»

Ἑρρῖκος Ἴψεν:

Δυό γυναῖκες: δύο κόσμοι…

ἀπ’ τὸν Κατιλίνα

μτφ: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

 

ΑΥΡΗΛΙΑ:

Καρδιά εἰχε λεύτερη, σωστό ‘στεκε τὸ πνεῦμα,

ὡσότου δάγκωμα φιδιοῦ τοῦ σάπισε τὰ σπλάχνα…

 

ΦΟΥΡΙΑ:

Φρέσκα, χλωρὰ καὶ πράσινα τοῦ πλάτανου τὰ φύλλα,

ὡσότου ὁλόγυρα κισσός μὲ χάδια νὰ τὸν πνίξῃ…

πλάτανος-κισσός-διορθώσεις

Κώστας Σοφιανός, «Τὸν ἥλιο…»

Κώστας Σοφιανός:

Τὸν ἥλιο…

 

Τὸν ἥλιο

τῆς χαρᾶς μας

ποὺ

μιὰ φορὰ μοχάχα λάμπει

μεγάλα

σκιάζουν

φτερὰ

θανάτου.

τσιουρλιόνις-ηλιοβασίλεμα-διορθώσεις

[Μικαλόγιους Κωνσταντίνας Τσιουρλιόνις. Ἡλιοβασίλεμα. 1908.]

T. W. Rhys Davids, «Ἡ κατάσταση τοῦ ἀραχάτ»

T. W. Rhys Davids:

Ἡ κατάσταση τοῦ ἀραχάτ

ἀπ’ τὸν Πρώιμο Βουδδισμό

μτφ: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

 

    Ἡ ἐννόηση τῶν Ἀληθειῶν, ἡ διάσχιση τῆς Ἀτραποῦ· τὸ σπάσιμο τῶν Δεσμῶν, ἡ παύση τῆς Μέθης, ἡ ὑπέρβαση τῶν Ἐμποδίων, ἡ κατίσχυση ἐπὶ τῆς λαχτάρας γιὰ μεταφυσικὴ θεώρηση· ὅλα τοῦτα συναποτελοῦσαν τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἰδεώδους, τὸν Καρπό, ὅπως λέγεται, τοῦ νάσ’ ἀραχάτ.

    Μπορεῖ νὰ γεμίσῃ κάποιος στῆλες ὁλάκερες μὲ τὶς προσευχές -πολλὲς ἐξ αὐτῶν, μεταξὺ τῶν ὡραιότερων χωρίων τῆς Πάλι ποίησης καὶ πρόζας· τερπνὲς μπρὸς σὲ τούτη τὴν κατάσταση τοῦ νοῦ -τὴν τελειότητα γιὰ τὸν ἄνθρωπο, κατὰ τὴ βουδδιστικὴ πίστη. Πολλὰ τὰ ὑποκοριστικὰ καὶ τὰ ποιητικὰ ἐπίθετα γι’ αὐτήν· καθένα τους – καθὼς δὲν εἶναι συνώνυμα – ὑπογραμμίζει μιὰ ξέχωρη φάση τῆς πολλαπλῆς σύλληψης: λιμάνι-καταφύγιο, δροσερὸ σπήλαιο, νησὶ μές στὴν πλημύρα, μέρος τῆς εὐδαιμονίας/γαλήνης, χειραφέτηση, ἀπελευθέρωση, ἀσφάλεια, ὕψιστο, ὑπερβατικό, ἀδημιούργητο, γαλήνιο, οἶκος τῆς ἄνεσης, ἤρεμο, τέλος τοῦ πόνου, φάρμακο γιὰ κάθετὶ διαβολικό, ἀμετακίνητο, ἀμβροσία, ἄνυλο, ἄφθορο, ἀμετάβλητο, πέρα-ἀκτή, ἀτελείωτο, εὐδαιμονία/γαλήνη τῆς προσπάθειας, ὕψιστη χαρά, ἄφατο, ἀποκολλημένο, ἱερὴ πόλη καὶ τόσα ἄλλα…

αραχάτ-διορθώσεις

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Collection»

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος:

Collection


Ἡ στρατιωτική στολή,

τοῦ ἀστυνόμου, τοῦ πυροσβέστη,

τοῦ μηχανικοῦ καὶ τοῦ ἐργάτη,

τοῦ καθωσπρέπει δικηγόρου,

τοῦ «σεβαστοῦ» δασκάλου,

τοῦ λαοπρόβλητου πολιτικοῦ,..

 

τοῦ «ἐντιμώτατου βιοπαλαιστῆ»,..

 

τοῦ «ἰδεολόγου καλλιτέχνη»…

στολές-διορθώσεις