Ἡσίοδος, «Ἔργον...»

Σοφοκλῆς, «Ἄχ, γιὰ ὅποιον φοβᾶται...»

Ἡ πιό μεγάλη ἀνοησία...

Εἰ πάντα τὰ ὄντα...

Ἡ Δημοκρατία...

Ἡ Δημοκρατία δὲν ἀποτελεῖ πανάκεια,
ἀποτελεῖ ὅμως εὐκαιρία.

Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

Θρύψαλα, Διορθώσεις, Ἀθήνα, 2015, σελ. 30.