Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνῆ, «Σταθμοί...»

Ἄβυσσος...

Σοφοκλῆς, «Ὁ ἄνθρωπος...»

Τάσος Γαλάτης, «Ἀκούραστος...»

Ζώης Μάναρης, «Τρύπα τὰ λόγια μας...»