Ὅροι χρήσης

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευση, ἡ ἀναπαραγωγή, ὁλική, μερικὴ ἢ περιληπτική, ἢ ἡ ἀπόδοση κατὰ παράφραση ἢ διασκευὴ τοῦ περιεχομένου τῆς ἱστοσελίδας μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ἠλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ἠχογράφησης, βιντεοσκόπησης ἢ ἄλλο, χωρὶς προηγουμένη γραπτὴ ἄδεια τοῦ ἐκδότη καὶ λεπτομερή, δηλαδὴ πλήρη, παραπομπὴ στὴν ἔκδοση αὐτή, ὅπως σαφῶς περιγράφουν ὁ Νόμος 2121/1993 & ὅλοι οἱ σχετικοὶ κανόνες τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου ποὺ ἰσχύουν στὴν Ἑλλάδα.