Μίλτος Σαχτούρης, «Τοῦ θηρίου»

Πάρις Τακόπουλος, «Τοῦ Ἄγγελου Σικελιανοῦ»

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Deus caritatis»

Ἀσημάκης Πανσέληνος, «Παιδικὲς φυλακές»

Βαγγέλης Βογιατζῆς, «Τέκνα ἐπωνύμων»