Τάκης Παπατζώνης, «Τὰ εἰς ἑμαυτόν»

Βαγγέλης Βογιατζῆς, «Φιλίες ἐν ἀποδρομῇ»

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Τελεσιδικία»

Βαγγέλης Βογιατζῆς, «Οἱ λέξεις»

Δημήτρης Μαρουδάς, «Πῶς νὰ συγχωρήσῃς»