Βαγγέλης Βογιατζῆς, «Οἱ λέξεις»

Δημήτρης Μαρουδάς, «Πῶς νὰ συγχωρήσῃς»

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Μαρτύριο»

Βαγγέλης Βογιατζῆς, «Ἐκκολαπτόμενες σχέσεις»

Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας, «Ὁ Καιάδας»