Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Μαρτύριο»

Βαγγέλης Βογιατζῆς, «Ἐκκολαπτόμενες σχέσεις»

Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας, «Ὁ Καιάδας»

Δημήτρης Μαρουδάς, «Εὐλογίες»

Μίλτος Σαχτούρης, «Τοῦ θηρίου»