Δημήτρης Μαρουδάς, «Rock» - Led Zeppelin, «Immigrant song»

Δημήτρης Μαρουδάς:

Rock

 

Swich on

καὶ ὁ ἠλεκτρισμὸς

διαπερνάει μ’ ἀνατριχίλα

τὴν κιθάρα ποὺ πετιέται

μὲ οὐρλιάσματα ξεγεννῶντας

ἤχους σκληροὺς

μιᾶς κολασμένης κυοφορίας.

 

Τὸ μπάσο ἔκπληκτο ξυπνάει

κι ἀναλαμβάνει

πηδαλιουχία στιβαρὴ

στοὺς σκοτεινοὺς δρόμους

τῆς ἔξαψης ποὺ ἀπογειώνεται.

 

Τὰ πλῆκτρα τακτοποιοῦν

σὲ συστοιχίες τὸ ἄπειρο

τῆς τρέλας ποὺ ἀναβοσβήνει

στὴν κονσόλα.

 

Τὰ ντρὰμς ἀνεμίζουν,

μπροστάρης ἡρωικός,

τὴν παντιέρα μιᾶς ἐπανάστασης

ποὺ ξεσπάει σὰν ἡφαίστειο.

 

Ἡ λάβα πηδάει ψηλὰ

ἀπ’ τῶν αἰσθήσεων τὸν κρατῆρα

καὶ ὁδηγεῖ στὸ ρὸκ τῆς ὀργῆς

ποὺ ξεχύνεται ἀπ’ τὰ μεγάφωνα

καὶ πλημμυρίζει τὶς στενωποὺς

τῆς ἀκοῆς.

 

Κι ἀπὸ ἐκεῖ στὶς πλατεῖες τῆς καρδιᾶς

πυρπολῶντας τὴν ἠρεμία μας,

ὅμοια κουκουλοφόρος

μιᾶς νιότης ποὺ συντρίβει

τὴ βιτρίνα τοῦ ἐφησυχασμοῦ μας.

Ἰούλιος 2007

Dylan Tomas, «Μὴν πῆτε εὐγενικὰ αὐτὴ τὴν Καληνύχτα» - ἀνάπλαση στὰ Ἑλληνικά: Δημήτρης Μαρουδάς - Shivaree, «Goodnight Moon»

Dylan Tomas:

Ἀνάπλαση στὰ Ἑλληνικά:

Δημήτρης Μαρουδάς

Μὴν πῆτε εὐγενικὰ αὐτὴ τὴν Καληνύχτα

 

Μὴν πῆτε εὐγενικὰ αὐτὴ τὴν Καληνύχτα.

 

Τὰ γηρατειὰ πρέπει νὰ φλέγωνται καὶ νὰ μανιάζουν

σὰν πέφτῃ τὸ σκοτάδι.

 

Ὀργή, θυμὸς γιὰ τῆς φωτιᾶς τὸ σβήσιμο.

 

Ἂν καὶ οἱ ἄνδρες οἱ σοφοί, στὸ τέλειωμα τῆς μέρας τους

νοιώθουν πὼς τὸ σκοτάδι εἶναι δίκαιο

μιᾶς καὶ τὰ λόγια τους, σὰν ἀστραπὴ διχαλωτή,

τὸν οὐρανὸ δὲ σκίσαν.

 

Δὲ λένε εὐγενικὰ αὐτὴ τὴν Καληνύχτα.

 

Ἄνδρες καλότροποι, στὸ τελευταῖο φευγιό τους, κλαῖνε

γιὰ τὶς μικρὲς φτωχές τους πράξεις ποὺ θ’ ἄστραφταν

χορεύοντας σὲ μία μικρὴ πράσινη θάλασσα.

 

Ὀργή, θυμὸς γιὰ τῆς φωτιᾶς τὸ σβήσιμο.

 

Ἄνδρες, θεριὰ ἀνήμερα, τὸν ἥλιο ἁρπάξαν καὶ τὴν τροχιά του

στὰ ὕψη τραγουδῆσαν.

Μάθανε ὅμως τόσο ἀργά, στὴ δύση του θρηνώντας.

 

Δὲ λένε εὐγενικὰ αὐτὴ τὴν Καληνύχτα.

 

Ἄνδρες θλιμμένοι, στοῦ Χάρου τὸ πλησίασμα, μὲ θαμπωμένη

ὅραση κοιτοῦν,

μάτια τυφλὰ ποὺ θὰ μποροῦσαν σὰν τοὺς μετεωρίτες

ν’ ἀναφλεγοῦν καὶ νὰ χαροῦν.

 

Ὀργή, θυμὸς γιὰ τῆς φωτιᾶς τὸ σβήσιμο.

 

Καὶ σὺ πατέρα, ἐκεῖ, μπροστὰ στὴ θλιβερὴ κορύφωση,

κατάρα κι εὐλογία δώσ’ μου τώρα μὲ τὰ καυτά σου δάκρυα.

 

Σὲ ἱκετεύω.

 

Μὴν πῇς εὐγενικὰ αὐτὴ τὴν Καληνύχτα.

 

Ὀργὴ γιὰ τῆς φωτιᾶς τὸ σβήσιμο, ὀργή!

Τάκης Παπατζώνης, «Τὰ εἰς ἑμαυτόν»

Βαγγέλης Βογιατζῆς, «Φιλίες ἐν ἀποδρομῇ»

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, «Τελεσιδικία»